หน้าแรก


สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน (ชั้น G) อาคารสำนักอธิการบดี โทรศัพท์ 02-807-4500

 แผนกกิจกรรมและการกีฬา  หมายเลขภายใน 403
 แผนกสวัสดิการและจัดหางาน  หมายเลขภายใน 380
 แผนกวินัยและพัฒนานักศึกษา  หมายเลขภายใน 110
 แผนกพยาบาล  หมายเลขภายใน 360

Comments