แผนกพยาบาล


แผนกพยาบาล
 
ให้บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ประสานงานกับสภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิต

บุคลากร


Comments